Priser for utleie

Gjeldende fra 1. januar 2023. Prisene er inkludert vasking.

I høysesong 24. mai – 30. september utleies kun hele helger.

Høysesong 24. mai til 30. september Pris
Fredag til søndag Kr 18 000

 

Periode 1. oktober – 23. mai Pris
Fredag til søndag Kr 15 000
Fredag til lørdag Kr 6 000
Lørdag til søndag Kr 6 000
Hverdager Kr 4 500